นักวิจัยของรัตเกอร์สได้เชื่อมโยงความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งทั้งสองเชื่อมโยงกับปัญหาออทิสติกและปัญหาสุขภาพ กับรูปแบบการเดินโดยตรวจสอบการเคลื่อนไหวด้วยกล้องจุลทรรศน์ของผู้สวมรองเท้าผ้าใบที่มีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวและอาจช่วยให้รูปแบบการแทรกแซงก้าวหน้าเพื่อรักษาโครงสร้างและการทำงานของสมอง

ตามข้อมูลของประมาณ 1 ใน 468 ผู้ชายและ 1 ใน 151 ผู้หญิงเป็นพาหะของยีนผิดปกติที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการ Fragile X องค์กรแห่งชาติเพื่อความผิดปกติที่หายากบันทึกว่ามากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ถูกลบ SHANK3 มักต้องการการศึกษาโครโมโซมสองครั้งขึ้นไปก่อนที่จะตรวจพบการลบ ดังนั้น ความชุกโดยประมาณจะอยู่ที่ 2.5-10 ต่อล้านการเกิด โดยมีโอกาสเท่ากันที่เพศชายและเพศหญิงจะได้รับผลกระทบ นักวิจัยได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของการเดินที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใน 189 คน เพื่อตรวจหาความผิดปกติของระบบประสาท